Καλώς ήρθατε!

Η Σχολή μας αναλαμβάνει την Άριστη Θεωρητική και Πρακτική εκπαίδευση σε όλα τα οχήματα.
Αναλαμβάνει επίσης την πλήρη υποστήριξη για την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών και διαθέτει πλήρη λίστα συμβεβλημένων Ιατρών με το Υπουργείο Μεταφορών για την Τάχιστη εξυπηρέτησή σας!