ΟΧΗΜΑΤΑ

Η Σχολή μας χρησιμοποιεί για όλες τις κατηγορίες διπλωμάτων σύγχρονα εκπαιδευτικά οχήματα που προσφέρουν στους μαθητές μας τη δυνατότητα για πραγματοποίηση των πρακτικών μαθημάτων στις καλύτερες δυνατές συνθήκες και με απόλυτη ασφάλεια.