ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαθέτουμε ως Σχολή ένα Άρτιο Οργανωμένο δίκτυο, το οποίο σε συνδυασμό με το έμπειρο προσωπικό και τον τεχνικό εξοπλισμό εγγυάται:
Την ταχύτερη εξυπηρέτηση
Συνέπεια
Υποστήριξη των αναγκών του ενδιαφερόμενου με Ασφάλεια και Αξιοπιστία.
Η Σχολή Οδηγών ECO SPEED εξυπηρετεί τις περιοχές Ραφήνα, Καλλιτεχνούπολη, Άγιο Σπυρίδωνα, Διώνη, Πικέρμι, Ντράφι, Ανθούσα, Γέρακα, Γλυκά Νερά, Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρι, Πεντέλη, Σπάτα, Παλλήνη και άλλες περιοχές κατόπιν συνεννόησης.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

1. Αν η άδεια οδήγησης είναι ΜΟΝΟ Β επαγγελματικής κατηγορίας και ο κάτοχός της είναι κάτω των 65 ετών κάνουμε απλή αντικατάστασή της.

2. Αν ο κάτοχος της άδειας οδήγησης είναι άνω των 80 ετών υποχρεούται να εξεταστεί απο 2 επιπλέον γιατρούς (ΩΡΛ και Νευρολόγο - Ψυχολόγο) συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Πρωτότυπο δίπλωμα

Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*

4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου 4x6 cm

Αριθμό ΑΦΜ

Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται στη σχολή).

Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή).

Φωτοτυπίες των αποδείξεων από τους ιατρούς Οφθαλμίατρο και Παθολόγο

Παράβολο διπλότυπο 50 ευρώ

Παράβολο διπλότυπο 30 ευρώ για νέου τύπου διπλώματος

Παράβολο διπλότυπο 18 ευρώ

Εάν το δίπλωμα είναι ή παλιό ή φθαρμένο ή υπάρχουν αλλαγές στοιχείων χρειάζεται παράβολο διπλότυπο 9 ευρώ

*Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβόλη της αίτησης για άδεια οδήγησης.
** Στους γιατρούς χρειάζεστε το βιβλιάριο υγείας σας και 2 φωτογραφίες.

Εάν δεν έχετε βιβλιάριο, θα χρειαστείτε τις παρακάτω εξετάσεις:

α) Αίματος

β) Ουρίας και ζακχάρου

γ) Καρδιογράφημα

δ) Ακτινογραφία θώρακος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση  του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι: α. έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο. β.δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν.

2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας για διάστημα έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

3. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση, αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής (2 Χ 10,00€) των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο, δύο έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες, καθώς και βιβλιάριο υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος).

4.Παράβολο αξίας 50, 00 € (e-παράβολο).

5. Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής που καταβλήθηκε στον παθολόγο και οφθαλμίατρο που πραγματοποίησε την πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση.

6. Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών ο αιτών παραδίδει κάθε άδεια οδήγησης που κατέχει (αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας ή άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου η οποία χορηγήθηκε από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας), για να εκδοθεί μία καινούρια ενιαία.

7. Παράβολο 18,00 € (e-παράβολο).

8. Παράβολο 30,00 € (e-παράβολο) για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης.

9. Αίτηση Εκτύπωσης

10. Εάν η παλαιά άδεια οδήγησης είναι φθαρμένη ή υπάρχει αλλαγή στοιχείων απαιτείται παράβολο 9,02 € (e-παράβολο).

11. Δύο έγχρωμες, πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.

Σημείωση :

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

 

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ανανέωση γίνεται κάθε 5 χρόνια

 • Πρωτότυπο δίπλωμα
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*
 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου 4x6 cm
 • Αριθμό ΑΦΜ
 • Υπεύθυνη δήλωση δίνεται στη σχολή
 • Αίτηση εκτύπωσης δίνεται στη σχολή
 • Φωτοτυπίες των αποδείξεων από τους ιατρούς Οφθαλμίατρο και Παθολόγο
 • Παράβολο διπλότυπο 50 ευρώ
 • Παράβολο διπλότυπο 30 ευρώ για νέου τύπου διπλώματος
 • Παράβολο διπλότυπο 18 ευρώ
 • Εάν το δίπλωμα είναι ή παλιό ή φθαρμένο ή υπάρχουν αλλαγές στοιχείων χρειάζεται παράβολο διπλότυπο 9 ευρώ

*Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβόλη της αίτησης για άδεια οδήγησης
** Στους γιατρούς χρειάζεστε το βιβλιάριο υγείας σας και 2 φωτογραφίες.

Εάν δεν έχετε βιβλιάριο, θα χρειαστείτε τις παρακάτω εξετάσεις:

 • α) Αίματος
 • β) Ουρίας και ζακχάρου
 • γ) Καρδιογράφημα
 • δ) Ακτινογραφία θώρακος

ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΚΛΟΠΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που έγινε κλοπή και υπάρχει βεβαίωση από την αστυνομία δεν χρειάζεται το Παράβολο διπλότυπο 30 ευρώ

 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*
 • 1 έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου 4x6 cm
 • Υπεύθυνη δήλωση δίνεται στη σχολή
 • Αίτηση εκτύπωσης δίνεται στη σχολή
 • Παράβολο διπλότυπο 30 ευρώ για νέου τύπου διπλώματος
 • Παράβολο διπλότυπο 30 ευρώ εάν κλάπηκε για 1η φορά, 60 ευρώ εάν κλάπηκε για 2η ή παραπάνω φορά
 • Παράβολο διπλότυπο 9 ευρώ
 • Βεβαίωση κλοπής ή απώλειας του διπλώματος από την αστυνομία

*Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβόλη της αίτησης για άδεια οδήγησης

 

 

ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΚΛΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*
 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου 4x6 cm
 • Αριθμό ΑΦΜ
 • Υπεύθυνη δήλωση δίνεται στη σχολή
 • Αίτηση εκτύπωσης δίνεται στη σχολή
 • Φωτοτυπίες των αποδείξεων από τους ιατρούς Οφθαλμίατρο και Παθολόγο
 • Παράβολο διπλότυπο 50 ευρώ
 • Παράβολο διπλότυπο 30 ευρώ για νέου τύπου διπλώματος
 • Παράβολο διπλότυπο 30 ευρώ εάν κλάπηκε για 1η φορά, 60 ευρώ εάν κλάπηκε για 2η ή παραπάνω φορά
 • Παράβολο διπλότυπο 18 ευρώ
 • Παράβολο διπλότυπο 9 ευρώ
 • Βεβαίωση κλοπής ή απώλειας του διπλώματος από την αστυνομία

*Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβόλη της αίτησης για άδεια οδήγησης
** Στους γιατρούς χρειάζεστε το βιβλιάριο υγείας σας και 2 φωτογραφίες.

 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν 3109/03, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν 3446/05 για να χορηγηθεί ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ., απαιτείται ο υποψήφιος:

Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα του Ν 1256/1982 ( ΦΕΚ 65 Α΄ ) όπως ισχύει κάθε φορά.

Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο.

Να μην έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας, με φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου.

Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 17 του Ν 3109/03, δηλαδή για συγκρότηση ή ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξη, κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων, δωροδοκία, ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία, αρπαγή, βιασμό, κατάχρηση σε ασέλγεια, αποπλάνηση παίδων, διευκόλυνση ακολασίας άλλων, πορνογραφία ανηλίκων, μαστροπεία, εκμετάλλευση πόρνης, σωματεμπορία, ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση, απάτη, απιστία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορία και χρήση ναρκωτικών, παράβαση του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών και λιποταξίας, παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Εάν η άδεια οδήγησης είναι επαγγελματική, τότε απαιτούνται:

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ( συμπλήρωση της παρούσας ).

Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.

Δύο ( 2 ) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες.

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

Ισχύουσα άδεια οδήγησης και φωτοτυπία αυτής.

Εάν η άδεια οδήγησης είναι ερασιτεχνική, τότε χρειάζονται επιπλέον:

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ( συμπλήρωση της παρούσας ).

Μία ( 1 ) έγχρωμη πρόσφατη φωτογραφία, τύπου διαβατηρίου.

Παράβολο 6,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.

Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με τη αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών [ σε κάθε γιατρό προσκομίζεται: ( α ) παράβολο των 45,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα, ( β ) μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, ( γ ) το βιβλιάριο ασθενείας, καθώς και εργαστηριακές εξετάσεις ( γενική αίματος – σάκχαρο, ουρία –, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος ] ή πρακτικό ΔΙΕ κατά περίπτωση.

Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα.

Παράβολο 3,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ για το βιβλίο μηχανολογίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ( συμπλήρωση της παρούσας ).

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και φωτοτυπία αυτού.

Ισχύουσα άδεια οδήγησης και φωτοτυπία αυτής.

Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ. Αν έχει παρέλθει εξάμηνο από την λήξη της ισχύος της, το παράβολο είναι πενταπλάσιο, δηλαδή 150,00 ΕΥΡΩ.

Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ.

Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

Μία ( 1 ) έγχρωμη πρόσφατη φωτογραφία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Εφόσον η ειδική άδεια Ε.Δ.Χ. ( ΤΑΧΙ ) είναι σε ισχύ, τότε απαιτούνται:

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ( συμπλήρωση της παρούσας ).

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και φωτοτυπία αυτού.

Ισχύουσα άδεια οδήγησης και φωτοτυπία αυτής.

Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.

Ειδική άδεια οδήγησης ΤΑΧΙ και φωτοτυπία αυτής.

Δύο ( 2 ) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ (Εάν είστε κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας
Να είστε κάτοχος διπλώματος Β΄ κατηγορίας ερασιτεχνικό

 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*
 • Φωτοτυπία διπλώματος
 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου 4x6 cm
 • Αριθμό ΑΦΜ
 • Υπεύθυνη δήλωση δίνεται στη σχολή
 • Αίτηση εκτύπωσης δίνεται στη σχολή
 • Παράβολο διπλότυπο 30 ευρώ για νέου τύπου διπλώματος
 • Παράβολο διπλότυπο 50 ευρώ κάρτα και 2 βιβλία

*Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβόλη της αίτησης για άδεια οδήγησης

 

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που έχει λήξει το ερασιτεχνικό σας δίπλωμα, θα πρέπει πρώτα να ανανεωσεται το δίπλωμα και έπειτα την ειδική άδεια ταξί

 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*
 • Φωτοτυπία διπλώματος να μην έχει λήξει
 • Ειδική άδεια ταξί και φωτοτυπία της
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου 4x6 cm
 • Αριθμό ΑΦΜ
 • Υπεύθυνη δήλωση δίνεται στη σχολή
 • Παράβολο διπλότυπο 30 ευρώ εάν έχει παρέλθει εξάμηνο της ισχύος, το διπλότυπο παράβολο είναι πενταπλάσιο, 150 ευρώ
 • Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης, το οποίο αναζητείται υποχρεωτικά οικοθεν από την υπηρεσία

*Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβόλη της αίτησης για άδεια οδήγησης

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
 • Πρωτότυπο δίπλωμα
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου 4x6 cm
 • Παράβολο διπλότυπο 30 ευρώ για νέου τύπου διπλώματος
 • Υπεύθυνη δήλωση δίνεται στη σχολή
 • Αίτηση εκτύπωσης δίνεται στη σχολή
 • Εάν το δίπλωμα είναι ή παλιό ή φθαρμένο ή υπάρχουν αλλαγές στοιχείων χρειάζεται παράβολο διπλότυπο 9 ευρώ

*Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβόλη της αίτησης για άδεια οδήγησης

 

 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:

α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα

β. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε

γ. ότι δεν έχει υποβάλει δικαιολογητικά σε άλλη υπηρεσία,

δ. τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

2. Δύο ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.

3. Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών, παραδίδεται η παλιά άδεια.

4. Αν υπάρχει άλλη άδεια κατατίθεται μαζί, γιατί θα βγει μία ενιαία.

5. Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ (e-παράβολο).

6. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και φωτοαντίγραφο αυτού.

7. Παράβολο των 18,00 ΕΥΡΩ (e-παράβολο).

8. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης.

 

9. Για επαγγελματική άδεια οδήγησης που δεν ισχύει θα προσκομίζονται και:

α) Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση, αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο, δύο έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες, καθώς και βιβλιάριο υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος).

β) Παράβολο αξίας 50, 00 € (e-παράβολο)

γ) Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής που καταβλήθηκε στον παθολόγο και οφθαλμίατρο που πραγματοποίησε την πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση.

δ) Παράβολο 18,00 ΕΥΡΩ (e-παράβολο).

10. Εάν η άδεια είναι φθαρμένη απαιτείται παράβολο 9,33 (e-παράβολο).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν η άδεια οδήγησης έχει κατατεθεί για σύνταξη στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα αντί της άδειας, υποβάλλεται βεβαίωση του παραπάνω ασφαλιστικού φορέα και φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης και δεν απαιτείται καταβολής κανενός παραβόλου, πλην αυτού για την αίτηση εκτύπωσης ( δηλαδή των 30,00 ΕΥΡΩ από Δημόσιο Ταμείο ).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της Υπεύθυνης Δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

 

 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Πριν απο οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να έχετε ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία ή από σχολή οδηγών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει ότι:

α έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

β. δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν.

2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας για διάστημα έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

3. Η άδεια οδήγησης και μετάφρασή της από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνος 10 – Ψυρρή) ή από δικηγόρο.

4. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατες, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.

5. Παράβολο 30,00 € (e-παράβολο) για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης.

 

6. Σε περίπτωση απώλειας της άδεια οδήγησης προσκομίζονται επιπλέον:

α. Παράβολο 30,00 € (e-παράβολο)

β. Παράβολο 9,02 € (e-παράβολο).

7. Αν η άδεια οδήγησης έχει λήξει, προσκομίζονται επιπλέον:

α)Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση, αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο, δύο έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες, καθώς και βιβλιάριο υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος).

β) Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής που καταβλήθηκε στον παθολόγο και οφθαλμίατρο που πραγματοποίησε την πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση.

γ) Παράβολο 18,00 € (e-παράβολο).

δ) Παράβολο 50, 00 € (e-παράβολο).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η άδεια οδήγησης επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή της χώρας έκδοσης με μέριμνα της οικείας Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

1. Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Επίσης, κάθε φωτοαντίγραφο εγγράφου πρέπει να είναι επικυρωμένο.

2. Για τη μετατροπή της ξένης άδειας οδήγησης σε αντίστοιχη ελληνική, (για οποιοδήποτε λόγο), απαιτείται επίσημο έγγραφο του κράτους που την εξέδωσε με το οποίο βεβαιώνεται η έκδοσή της, τα αναγκαία στοιχεία της (κατηγορίες, χρόνος έκδοσης, διοικητική ισχύς, τυχόν περιορισμοί κ.λ.π.) και ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους έκδοσης για οποιοδήποτε λόγο. Το έγγραφο αυτό αναζητείται υποχρεωτικά, αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία Μεταφορών και δεν προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο.

 

 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΣΟΒ. ΕΝΩΣΗ

Πριν απο οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να έχετε ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία ή από σχολή οδηγών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει:

α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα

β. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή χώρας της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης ή κράτους μέλους της Ε.Ε ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν.

2. Η ξένη άδεια οδήγησης, (η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ) και μετάφρασή της από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ( Αρίωνος 10 – Ψυρρή ), ή από δικηγόρο. Στην περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει σε ποια ελληνική κατηγορία αντιστοιχεί η ξένη άδεια, τότε κατατίθεται έγγραφο της υπηρεσίας που την εξέδωσε από το οποίο προκύπτει η κατηγορία των οχημάτων που δικαιούται να οδηγεί ο ενδιαφερόμενος με μετάφραση αυτού, όπως προαναφέρεται. Αν η υπηρεσία διαθέτει στοιχεία για την αντιστοιχία των κατηγοριών της υπό μετάφρασης άδειας, τότε δεν χρειάζεται το έγγραφο αυτό. Η αντιστοιχία της ξένης άδειας, μπορεί να προκύψει και από τυχόν κατεχόμενη αντίστοιχη διεθνή άδεια οδήγησης του ενδιαφερομένου, εφόσον αυτή εκδόθηκε με βάση τη συγκεκριμένη εθνική άδεια.

3.Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση, αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο, δύο έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες, καθώς και βιβλιάριο υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος).

4.Παράβολο αξίας 50, 00 € (e-παράβολο).

5. Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής που καταβλήθηκε στον παθολόγο και οφθαλμίατρο που πραγματοποίησε την πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση.

6.Έγγραφο της υπηρεσίας που εξέδωσε την άδεια οδήγησης, στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από καμία αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής. Το έγγραφο αυτό προσκομίζεται με μέριμνα του ενδιαφερομένου μέσω αλληλογραφίας με το αντίστοιχο ελληνικό προξενείο, στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών και πρέπει να είναι μεταφρασμένο, όπως παραπάνω.

7.Δύο ( 2 ) έγχρωμες, πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.

8.Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

9.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Διαπιστωτικής Απόφασης του αρμόδιου οργάνου, με την οποία διαπιστώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια, λόγω Έλληνα πατέρα ή Ελληνίδας μητέρας ή λόγω ομογενειακής ιδιότητας.

10.Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.

11.Παράβολο των 30,00 € (e-παράβολο).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Δικαίωμα μετατροπής έχουν μόνο όσοι είναι ομογενείς, προερχόμενοι από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, εφόσον εγκαθίστανται μόνιμα στην Ελλάδα.

Στην περίπτωση που οι προς μετατροπή άδειες εκδόθηκαν ή επεκτάθηκαν ή αντικαταστάθηκαν ή ανανεώθηκαν κ.λ.π. μετά τη μόνιμη εγκατάσταση των κατόχων τους στην Ελλάδα ή απωλέσθηκαν, δεν μπορούν να μετατραπούν σε Ελληνικές.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

1.Η ξένη άδεια οδήγησης, κρατείται από την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.

2.Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης κτλ. ) να είναι επικυρωμένο.

Όροι Χρήσης

Το site μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που εμφανίζονται κάθε φορά να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, αληθή και επίκαιρα. Σε καμία περίπτωση το site δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.

 

 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΕΛΒΕΤΙΑ

Πριν απο οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να έχετε ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία ή από σχολή οδηγών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει ότι:

α. ότι εισήλθε στην Ελλάδα προ 12μήνου τουλάχιστον και παρέμεινε επί ελληνικού εδάφους τρεις συνεχείς μήνες τουλάχιστον, κατά το 12μηνο αυτό.

β. δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν.

γ. ότι η ελβετική άδεια που κατέχει εξακολουθεί να ισχύει ( εφόσον αυτό δεν προκύπτει από το κείμενο της μεταφρασμένης άδειας ).

2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας για διάστημα έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

3. Η άδεια οδήγησης και μετάφρασή της από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνος 10 – Ψυρρή) ή από δικηγόρο.

4. Δύο έγχρωμες, πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.

5. Παράβολο 30,00 € (e-παράβολο) για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης.

6.Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση, αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο, δύο έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες, καθώς και βιβλιάριο υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος).

7.Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής που καταβλήθηκε στον παθολόγο και οφθαλμίατρο που πραγματοποίησε την πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση.

8. Παράβολο 50, 00 € (e-παράβολο).

9.Αποδεικτικό ΔΟΥ για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η άδεια οδήγησης επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή της χώρας έκδοσης με μέριμνα της οικείας Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

1. Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Επίσης, κάθε φωτοαντίγραφο εγγράφου πρέπει να είναι επικυρωμένο.

2. Για τη μετατροπή της ελβετικής άδειας οδήγησης σε αντίστοιχη ελληνική, (για οποιοδήποτε λόγο), απαιτείται επίσημο έγγραφο του κράτους που την εξέδωσε με το οποίο βεβαιώνεται η έκδοσή της, τα αναγκαία στοιχεία της (κατηγορίες, χρόνος έκδοσης, διοικητική ισχύς, τυχόν περιορισμοί κ.λ.π.) και ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους έκδοσης για οποιοδήποτε λόγο. Το έγγραφο αυτό θα περιέρχεται στην Υπηρεσία Μεταφορών αποκλειστικά με αλληλογραφία των οικείων προξενικών αρχών με μέριμνα του ενδιαφερομένου, ενώ θα συνοδεύεται επίσης με μέριμνα του ενδιαφερομένου - από επίσημη μετάφρασή του από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο ή από τον Πρόξενο της Ελβετίας στην Ελλάδα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση απαιτείται επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του Προξένου από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Όροι Χρήσης

Το site μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που εμφανίζονται κάθε φορά να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, αληθή και επίκαιρα. Σε καμία περίπτωση το site δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.

 

 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Πριν απο οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να έχετε ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία ή από σχολή οδηγών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει:

α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα

β. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν

2. Δύο ( 2 ) έγχρωμες, πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας για διάστημα έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

4. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση, αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο, δύο έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες, καθώς και βιβλιάριο υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος).

5.Παράβολο αξίας 50, 00 € (e-παράβολο).

6. Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής που καταβλήθηκε στον παθολόγο και οφθαλμίατρο που πραγματοποίησε την πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση.

7.Την κατεχόμενη άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ. Η ξένη άδεια παραμένει στο φάκελο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών και επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον κατατεθεί η ελληνική άδεια οδήγησης. Στην περίπτωση αυτή η ελληνική άδεια οδήγησης, ακυρώνεται.

8.Μετάφραση της ξένης άδειας οδήγησης, από την μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ( Αρίωνος 10 – Ψυρρή ), ή από δικηγόρο, ή από τον πρόξενο της εδώ προξενικής αρχής της χώρας έκδοσης. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται και η επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του προξένου από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στην περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει σε ποια ελληνική κατηγορία αντιστοιχεί η ξένη άδεια, τότε κατατίθεται έγγραφο της εκδούσας την άδεια Υπηρεσίας, από το οποίο να προκύπτει η κατηγορία των οχημάτων που δικαιούται να οδηγεί ο ενδιαφερόμενος με μετάφραση αυτού, όπως προαναφέρεται. Αν η υπηρεσία διαθέτει στοιχεία για την αντιστοιχία των κατηγοριών της υπό μετάφρασης άδειας, τότε δεν χρειάζεται το έγγραφο αυτό. Η αντιστοιχία της ξένης άδειας οδήγησης, μπορεί να προκύψει και από τυχόν κατεχόμενη αντίστοιχη διεθνή άδεια οδήγησης του ενδιαφερομένου, εφόσον αυτή εκδόθηκε με βάση τη συγκεκριμένη εθνική άδεια.

9.Αποδεικτικό ΔΟΥ για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.

10.Έγγραφο της υπηρεσίας που εξέδωσε την άδεια οδήγησης, στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από καμία αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής. Το έγγραφο αυτό προσκομίζεται με μέριμνα του ενδιαφερομένου μέσω αλληλογραφίας με το αντίστοιχο ελληνικό προξενείο, στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών, το οποίο να είναι μεταφρασμένο όπως παραπάνω.

11.Παράβολο των 30,00 € (e-παράβολο).

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

1.Οι άδειες οδήγησης από τη Νότια Αφρική μετατρέπονται σε ελληνικές, εφόσον αυτές είναι πλαστικοποιημένες ( τύπου πιστωτικής κάρτας ), όπως χορηγούνται στην χώρα αυτή.

2.Άδειες των παραπάνω χωρών που φέρουν την ένδειξη « Προσωρινή Άδεια », δεν μετατρέπονται σε ελληνικές.

3.Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης –υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Κάθε φωτοαντίγραφο (αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης κτλ. ) να είναι επικυρωμένο.

 

 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΙΑΠΩΝΙΑ, Ν. ΑΦΡΙΚΗ, Ν. ΚΟΡΕΑ

Πριν απο οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να έχετε ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία ή από σχολή οδηγών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει:

α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα

β. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν

2. Δύο ( 2 ) έγχρωμες, πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας για διάστημα έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

4. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση, αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο, δύο έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες, καθώς και βιβλιάριο υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος).

5.Παράβολο αξίας 50, 00 € (e-παράβολο).

6. Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής που καταβλήθηκε στον παθολόγο και οφθαλμίατρο που πραγματοποίησε την πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση.

7.Την κατεχόμενη άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ. Η ξένη άδεια παραμένει στο φάκελο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών και επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον κατατεθεί η ελληνική άδεια οδήγησης. Στην περίπτωση αυτή η ελληνική άδεια οδήγησης, ακυρώνεται.

8.Μετάφραση της ξένης άδειας οδήγησης, από την μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ( Αρίωνος 10 – Ψυρρή ), ή από δικηγόρο, ή από τον πρόξενο της εδώ προξενικής αρχής της χώρας έκδοσης. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται και η επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του προξένου από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στην περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει σε ποια ελληνική κατηγορία αντιστοιχεί η ξένη άδεια, τότε κατατίθεται έγγραφο της εκδούσας την άδεια Υπηρεσίας, από το οποίο να προκύπτει η κατηγορία των οχημάτων που δικαιούται να οδηγεί ο ενδιαφερόμενος με μετάφραση αυτού, όπως προαναφέρεται. Αν η υπηρεσία διαθέτει στοιχεία για την αντιστοιχία των κατηγοριών της υπό μετάφρασης άδειας, τότε δεν χρειάζεται το έγγραφο αυτό. Η αντιστοιχία της ξένης άδειας οδήγησης, μπορεί να προκύψει και από τυχόν κατεχόμενη αντίστοιχη διεθνή άδεια οδήγησης του ενδιαφερομένου, εφόσον αυτή εκδόθηκε με βάση τη συγκεκριμένη εθνική άδεια.

9.Αποδεικτικό ΔΟΥ για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.

10.Έγγραφο της υπηρεσίας που εξέδωσε την άδεια οδήγησης, στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από καμία αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής. Το έγγραφο αυτό προσκομίζεται με μέριμνα του ενδιαφερομένου μέσω αλληλογραφίας με το αντίστοιχο ελληνικό προξενείο, στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών, το οποίο να είναι μεταφρασμένο όπως παραπάνω.

11.Παράβολο των 30,00 € (e-παράβολο).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

1.Οι άδειες οδήγησης από τη Νότια Αφρική μετατρέπονται σε ελληνικές, εφόσον αυτές είναι πλαστικοποιημένες ( τύπου πιστωτικής κάρτας ), όπως χορηγούνται στην χώρα αυτή.

2.Άδειες των παραπάνω χωρών που φέρουν την ένδειξη « Προσωρινή Άδεια », δεν μετατρέπονται σε ελληνικές.

3.Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης –υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Κάθε φωτοαντίγραφο (αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης κτλ. ) να είναι επικυρωμένο.

 

 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Πριν απο οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να έχετε ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία ή από σχολή οδηγών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι δεν είναι κάτοχος άλλης πολιτικής άδειας οδήγησης ( ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν, εκτός αυτής της οποίας ζητείται η ενσωμάτωση με την υπηρεσιακή.

2. Υπηρεσιακή ταυτότητα και φωτοαντίγραφο αυτής.

3. Μία ( 1 ) έγχρωμη, πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου (με πολιτική περιβολή, χωρίς γυαλιά).

Παράβολο 30,00 € (e-παράβολο)

4. Αποδεικτικό ΔΟΥ για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.

5. Βεβαίωση της υπηρεσίας έκδοσης της άδειας οδήγησης , από την οποία να προκύπτει ότι αυτή εκδόθηκε σύμφωνα με το ΠΔ 19/1995 ( ΦΕΚ 15/ΤΑ΄ ) και ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του αιτούντος διοικητικό μέτρο οριστικής αφαίρεσης της υπηρεσιακής άδειας.

6. Πρόσφατη βεβαίωση της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος, ότι είναι εν ενεργεία αστυνομικός ή συνοριακός φύλακας ή ειδικός φρουρός και ότι απασχολήθηκε ως οδηγός της κατηγορίας που κατέχει και της οποίας τη μετατροπή ζητάει.

7. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακής άδειας οδήγησης.

8. Σε περίπτωση μετατροπής της άδειας ικανότητας οδήγησης του υπηρεσιακού οχήματος των κατηγοριών C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E,, DE, πέραν των παραπάνω απαιτούνται:

α) Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση, αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο, δύο έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες, καθώς και βιβλιάριο υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος).

β) Παράβολο αξίας 50, 00 € (e-παράβολο)

γ) Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής που καταβλήθηκε στον παθολόγο και οφθαλμίατρο που πραγματοποίησε την πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση.

9. Φωτοαντίγραφο πολιτικής άδειας οδήγησης, (εφόσον υπάρχει)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μετατρέπονται μόνο οι υπηρεσιακές άδειες οδήγησης, που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 19/95, ΦΕΚ 15/ΤΑ/1-7-1996 και έως 18-1-2013.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Επίσης, κάθε φωτοαντίγραφο (αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης κτλ. ) να είναι επικυρωμένο.

Όροι Χρήσης

Το site μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που εμφανίζονται κάθε φορά να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, αληθή και επίκαιρα. Σε καμία περίπτωση το site δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.

 

 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Προσοχή!! Υπάρχουν αλλαγές στα παράβολα από 28/05/13. Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να ενημερωθείτε από Σχολή Οδηγών ή από το ΥΜΕ (Ν4155 – 2013 - Αρθρο 52)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:

α. Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του,

β. τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου,

γ. ότι η ξένη άδεια οδήγησης του είναι σε ισχύ, αν αυτό δεν προκύπτει από τη μετάφρασή της.

2. Διαβατήριο σε ισχύ και φωτοαντίγραφο αυτού.

3. Μετάφραση της ξένης άδειας οδήγησης, από την μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ( Αρίωνος 10 – Ψυρρή ), ή από δικηγόρο, ή από την Πρεσβεία ή από το Προξενείο.

4. Η ξένη άδεια οδήγησης, η οποία παρακρατείται από την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.

5. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με τη αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών [ σε κάθε γιατρό προσκομίζεται: μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας. Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (αίματος – σάκχαρο, ουρία – καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος ].Οι πρωτοβάθμιοι γιατροί θα αμείβονται άμεσα από τον ενδιαφερόμενο

6. Δύο ( 2 ) έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατες, τύπου διαβατηρίου.

7. Αποδεικτικό ΔΟΥ για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.

8. Βεβαίωση της Δ/νσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία να βεβαιώνονται τα πλήρη στοιχεία του ξένου διπλωματικού υπαλλήλου ( ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης κ.λ.π. ) και να προκύπτει ότι ο υπάλληλος απολαμβάνει διπλωματικής ασυλίας και προνομίων στην Ελλάδα.

9. Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ (e-παράβολο).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.